O Departamento de Enxeñaría de Computadores está adscrito á Facultade de Informática da Universidade da Coruña.