Departamento de Enxeñaría de Computadores
Universidade da Coruña
www.udc.es
www.udc.es www.udc.es www.udc.es

O Departamento de Enxeñaría de Computadores está adscrito á Facultade de Informática da Universidade da Coruña.

Forman parte os GRUPOS:

Grupo Arquitectura de Computadores
Grupo GTEC
Equipo Directivo:


Director:Luis Castedo Ribas.

Secretario:Gabriel Rodríguez Álvarez.

Departamento de Enxeñaría de Computadores
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña

e-mail: dpto.enxenaria.computadores(at)udc.es
Teléfono: (+34) 881 011 282
Fax: (+34) 981 167 000

GPS: 43°19'58.59"N 8°24'39.39"O (maps.google.com)
Cómo chegar (fic.udc.es)

O Departamento de Enxeñaría de Computadores da Universidade da Coruña (UDC) constituíuse como tal o 29 de marzo de 1990 (daquela denominado "Electrónica e Sistemas", ver acta constitución) cando a actual Facultade de Informática era aínda unha Escola Universitaria que impartía estudos de Diplomatura en Informática. O Departamento está situado no actual edificio da Facultade de Informática no Campus de Elviña desde a súa construción no ano 1993. Anteriormente a súa localización estivo noutros edificios do Campus da Zapateira pertencentes a outras titulacións da UDC.

Desde a súa constitución, os seus Directores foron os seguintes profesores:

  • - Javier Díaz Bruguera, 1/5/1990-24/9/1990
  • - José María Domínguez Legaspi, 25/9/1990-10/6/1999
  • - Ramón Doallo Biempica, 11/6/1999-11/11/2003
  • - Luis Castedo Ribas, 12/11/2003-17/3/2009
  • - Juan Touriño Domínguez, 18/3/2009-10/4/2013
  • - Carlos José Escudero Cascón, 11/4/2013-17/1/2016
  • - Luis Castedo Ribas, 18/1/2016-27/3/2016
  • - María José Martín Santamaría, 28/3/2016-10/05/2021
  • - Luis Castedo Ribas, 11/5/2021-actualidade

En setembro de 2009 tiveron lugar as primeiras xubilacións do departamento por parte dos profesores José María Domínguez Legaspi e Manuel Paradela López. O profesor José María Domínguez Legaspi foi nomeado Profesor Honorario inmediatamente despois da súa xubilación, mantendo a súa colaboración co departamento.

No contexto do proceso de reestruturación dos departamentos realizado pola UDC no ano 2016, o Consello de Departamento celebrado o 14 de outubro de 2016 aprobou por unanimidade o cambio de nome do departamento ("Electrónica e Sistemas") á súa denominación actual de "Enxeñaría de Computadores", para adecualo máis fielmente á sua realidade docente e investigadora. Este cambio fíxose efectivo o 6 de abril de 2017.